Close

Termes i condicions d'ús

El present document regula les condicions generals d’ús del web de la Fundació Friends: www.fundaciofriends.org.


1.- Compromís de l’usuari. L’usuari de www.fcarreras.org es compromet a utilitzar el web respectant la Llei, moral, bons costums i ordre públic, i evitant qualsevol actuació il·lícita o lesiva de drets o interessos de tercers. L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de qualsevol tipus derivats del seu incompliment de la llei o de les condicions generals d’ús recollides en aquest document.


2.- Caràcter merament informatiu i divulgatiu del web. El contingut i la informació d’aquest web és merament de caràcter informatiu i divulgatiu, i no constitueix assessorament ni diagnòstic mèdic de cap tipus.


3.- Protecció de dades de caràcter personal. Per accedir a algunes de les pàgines i continguts d’aquest web, cal proporcionar diverses dades de caràcter personal, que la Fundació Friends tractarà de forma automatitzada, incorporant-les al corresponent fitxer inscrit al Registre General de Protecció de Dades. La Fundació Friends garanteix la confidencialitat de les dades personals subministrades a través d’aquest web, havent adoptat les mesures oportunes de seguretat en les seves instal·lacions, sistemes i fitxers.


El titular de les dades tindrà en tot moment el dret d’accedir al fitxer, com també els drets de rectificació, cancel·lació, oposició i revocació del consentiment, d’acord amb el que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades. Per tal d’exercir aquests drets, cal notificar-ho a través de info@fundaciofriends.org o trucant al telèfon 93 487 55 44, indicant el dret que es vol exercitar.


L’usuari podrà donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades als efectes de rebre informació de la Fundació. En qualsevol moment podrà revocar aquest consentiment adreçant-se a info@fundaciofriends.org o trucant al telèfon 93 487 55 44.


4.- Propietat intel·lectual i industrial. El contingut, com també el disseny i codi informàtic, d’aquest web està protegit per drets de propietat intel·lectual, que són titularitat de la Fundació Friends. L’usuari pot visualitzar, descarregar i reproduir el contingut del web, únicament per al seu ús personal i no comercial. Queden prohibides la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació de part o de la totalitat del contingut del web, sense la prèvia autorització de la Fundació Friends. Queda prohibit l’ús dels noms “FRIENDS” i “Fundació Friends”, com també dels logos corresponents, sense la brevia autorització de la Fundació.


5.- Contingut i enllaços. La Fundació Friends no garantitza l’accés continu als continguts de la seva pàgina Web, ni l’absència de virus i/o altres components nocius en el website o en els seus servidors, ni tampoc la seva correcta visualització o descàrrega.


La Fundació Friends no es responsabilitza de possibles danys o perjudicis produïts per interferències, interrupcions o desconnexions en el sistema que siguin aliens al seu control ni tampoc de possibles danys provocats en el sistema informàtic de l’usuari (hardware i software) com a conseqüència de l’accés al website. Per tant, l’accés a la nostra pàgina Web i la navegació per la mateixa es fa sota la responsabilitat de l’usuari. La Fundació Friends no assumeix cap mena de responsabilitat pels continguts dels enllaços de tercers als que es faci referència al Web.


L’existència en el present web de la Fundació Friends d’enllaços a altres llocs web no presuposa cap tipus de relació entre la Fundació Friends i el propietari d’aquests llocs web. La Fundació no permet cap forma de publicitat externa en la seva pàgina web. No rebem diners per espais d’anuncis publicitaris en la nostra pàgina web.


6.- Exempció de responsabilitat per les declaracions i conductes dels usuaris. La Fundació Friends no assumeix cap responsabilitat en relació amb els continguts i la informació subministrada pels usuaris del web, i en concret, per les declaracions que es facin als fors de discussió que es posen a disposició dels usuaris. La Fundació no es fa responsable de les possibles reclamacions derivades de les afirmacions o de la conducta dels usuaris en el marc d’aquest lloc web.


La Fundació Friends no controla ni aprova els continguts i afirmacions fetes pels usuaris del web, i queda exempta de qualsevol responsabilitat per infracció de la legalitat, moralitat, bons costums o ordre públic, o per la lesió de drets de tercers, que es pugui derivar dels continguts i afirmacions fetes pels usuaris del web.


En el supòsit que qualsevol titular de drets consideri que algun dels continguts del web pugui constituir violació de drets de propietat intel·lectual o industrial, o infracció de qualsevol dret o interès legítim, pot notificar a la Fundació Friends a info@fundaciofriends.org, trucant al telèfon de la fundació friends o indicant a l’adreça c/ Aragó, 227 principal, 08021 Barcelona, l’existència de la suposada infracció, indicant el seu nom, adreça, telèfon i correu electrònic, la titularitat del dret o interès legítim suposadament infringit, com també la identificació i localització concreta (dins del web) del contingut suposadament infractor.


L’ús d’aquest web i de la informació que hi és continguda, suposa el coneixement i l’acceptació de les condicions generals d’ús aquí recollides.


La Fundació Friends, es reserva el dret a modificar i/o actualitzar els termes i condicions establerts en aquest Web així com els seus continguts. De manera que la vigència temporal d’aquestes condicions quedarà limitada al temps de la seva exposició. Qualsevol controvèrsia o reclamació procedent o relacionada amb aquestas condicions d’ús serà regida per la Llei Espanyola, sent els jutjats i tribunals de Barcelona els únics competents per conèixer la matèria. Si alguna de les estipulacions en contenció en aquestes condicions d’ús és declarada il·legal, nul·la o inaplicable per decisió judicial, la resta de les estipulacions seguiran en vigor i efecte.© 2017 Copyright Fundació Friends