Close

EducaFriends

EducaFriends neix l’any 2010 de la necessitat educativa de persones amb autisme d’alt funcionament amb capacitat per fer estudis ordinaris però que no troben l’adaptació o una ruta acadèmica que s’ajusti a les seves necessitats o a la seva manera de treballar. 

A Fundació Friends oferim una solució a aquesta problemàtica, donant una oportunitat a aquests joves a reinserir-se en l’itinerari educatiu, tenint en compte les característiques individuals dels usuaris, promocionant les habilitats socials i donant una estructura i organització de les tasques dins i fora de l’aula.

Educa Friends, espai de fundacio friends
A qui va dirigit ?

Oferim suport educatiu en horari de matins a tots aquells joves de 16 anys o més, diagnosticats amb la síndrome d’Asperger (TEA) que vulguin obtenir els següents títols en educació a distància en qualsevol institució pública o privada:

 • Graduat en Educació Secundària (GES).
 • Batxillerat.
 • Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior.
 • Curs de preparació per a les proves d’accés a cicles formatius de Grau Superior (PAGS).
 • Curs de preparació de les Proves d’Accés a la Universitat (PAU).
 • Estudis universitaris.
LuciaCibera
Com funciona?

Els professionals especialitzats de la Fundació Friends, durant tot el curs, faran un seguiment continu de cada alumne / a inscrit en Educa friends i col·laboraran amb el tutor assignat a l’estudi a distància corresponent, amb l’objectiu de desenvolupar conjuntament plans d’estudis individualitzats de formació i aplicar les adaptacions adequades per atendre les necessitats de formació a distància d’aquests i aquestes joves.

Les classes són reduïdes, entre 8 i 10 alumnes, i reben el suport d’un tutor, que fa un seguiment continu de cada alumne/a.

Què oferim?
 • Suport i assessorament continu i individualitzat.
 • Comunicació  constant amb la família i el psicòleg/psiquiatra o professional de referència de l’alumne.
 • Tutories grupals i individuals.
 • Acompanyament en l’adolescència.
 • Treball d’habilitats socials i de convivència.
 • Acompanyament  als exàmens presencials a la seu corresponent.
 • Ajuda per a realitzar els tràmits necessaris per a la matrícula.          
 • Sortides lúdiques grupals.


Centres EducaFriends

L’horari és flexible en funció de la necessitat de l’alumne dins la franja horària de 9h a 14h,
i també de 15:00h a 18:30h només a Barcelona

Barcelona

C/Rosselló 330, baixos,    
Telèfon: 93 487 55 44
educafriends@fundaciofriends.org

Mataró

C/ Argentona, 59-63, 1r-2a,
Telèfon: 93 67752 24
educafriends@fundaciofriends.org