Close

EducaFriends

EducaFriends neix l’any 2010 de la necessitat educativa de persones amb autisme d’alt funcionament amb capacitat per fer estudis ordinaris però que no troben l’adaptació o una ruta acadèmica que s’ajusti a les seves necessitats o a la seva manera de treballar. 

A Fundació Friends oferim una solució a aquesta problemàtica, donant una oportunitat a aquests joves a reinserir-se en l’itinerari educatiu, tenint en compte les característiques individuals dels usuaris, promocionant les habilitats socials i donant una estructura i organització de les tasques dins i fora de l’aula.

Aquest servei s’ofereix a Barcelona (C/Rosselló 330) i a Mataró (C/Argentona 59-63). 

Col·laboren l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de Mataró, i Fundació Iluro.

Educa Friends, espai de fundacio friends
A qui va dirigit ?

Oferim suport educatiu en horari de matins a tots aquells joves de 16 anys o més, diagnosticats amb la síndrome d’Asperger (TEA) que vulguin obtenir els següents títols en educació a distància en qualsevol institució pública o privada:

 • Graduat en Educació Secundària (GES).
 • Batxillerat.
 • Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior.
 • Curs de preparació per a les proves d’accés a cicles formatius de Grau Superior (PAGS).
 • Curs de preparació de les Proves d’Accés a la Universitat (PAU).
 • Estudis universitaris.
LuciaCibera
Com funciona?

Els i les joves han d’estar matriculats en algun estudi extern que s’ofereixi de manera online. Assisteixen presencialment a les aules d’Educa Friends i els professionals de la Fundació Friends, fan un seguiment i acompanyament continu de cada alumne/a col·laborant amb el centre d’ensenyament a distància amb l’objectiu que assoleixin amb èxit els estudis i alhora aprenguin tècniques d’estudi, habilitats socials, gestió emocional i estableixin vincles i relacions d’amistat.

Els grups són reduïts, entre 8 i 10 alumnes, i reben el suport d’un tutor per aula.

Què oferim?
 • Suport i assessorament continu i individualitzat.
 • Comunicació  constant amb la família i el psicòleg/psiquiatra o professional de referència de l’alumne.
 • Tutories grupals i individuals.
 • Acompanyament en l’adolescència.
 • Treball d’habilitats socials i de convivència.
 • Acompanyament  als exàmens presencials a la seu corresponent.
 • Ajuda per a realitzar els tràmits necessaris per a la matrícula.          
 • Sortides lúdiques grupals.


Centres EducaFriends

L’horari és flexible en funció de la necessitat de l’alumne dins la franja horària de 9h a 14h a Barcelona i Mataró, i també de 15:00h a 18:00h només a Barcelona.

Barcelona

C/Rosselló 330, baixos,    
Telèfon: 93 487 55 44
educafriends@fundaciofriends.org

Mataró

C/ Argentona, 59-63, 1r-2a,
Telèfon: 93 677 52 24
educafriends@fundaciofriends.org