Close

Síndrome d´Asperger

Trastorn de l'espectre autista (TEA)

La síndrome d’Asperger és un terme que s’usa per a denominar un grup de trastorns del neuro-desenvolupament caracteritzat per problemes d’interacció social (dificultats per iniciar, o mantenir, relacions interpersonals) i per la presència de patrons de comportament restrictius i repetitius, amb intolerància als canvis i imprevistos, i sense que existeixi associada una afectació significativa de la capacitat intel·lectual.

És freqüent trobar altres símptomes característics associats, com ara hipersensibilitat sensorial, o problemes de dèficit d’atenció.

Aquest trastorn està present a totes les edats, des dels primers mesos i anys de vida fins a la vellesa, amb una evolució freqüentment favorable. En tractar-se d’una síndrome, per tant amb múltiples causes productores, el trastorn es caracteritza per l’heterogeneïtat de les persones afectades, tot i compartir els aspectes citats prèviament.

El tractament ha de ser multidisciplinar, ja que repercuteix en molts aspectes vitals diferents, tant a la infància com a l’adolescència i la vida adulta.

Fundació Friends