Close

Qui som

Casal Fundacio Friends
Objectius Generals

L’actuació de l’entitat es basa en donar suport als joves diagnosticats amb síndrome d’Asperger i d’altres que presentin problemes de relació, comunicació i empatia per tal de possibilitar i/o facilitar la seva inclusió social i millorar la seva qualitat de vida.

De la mateixa manera, també es pretén incidir en el medi per tal de pal.liar la manca d’informació general sobre les necessitats especials que presenten les persones amb síndrome d’Asperger i promoure les ajudes adreçades cap a aquest col.lectiu.

Objectius específics

Ámbit formatiu i de creixement personal

Afavorir l’adquisició d’habilitats socials i recursos propis dels joves amb la síndrome d’Asperger per afrontar les diferents situacions socials que trobin en el seu entorn personal, social i laboral.

Ámbit familiar

Oferir una atenció i un seguiment permanent per millorar la qualitat de vida de les famílies dels joves amb la síndrome d’Asperger

Ámbit divulgatiu

Donar a conéixer i sensibilitzar la societat envers les necessitats especials dels joves amb la síndrome d’Asperger

Ámbit associatiu

Implicar a altres grups de joves, famílies, professionals, organitzacions, etc. en l’actuació conjunta per a millorar la qualitat de vida dels joves amb la síndrome d’Asperger.