Close

Patronat Fundació Friends

El patronat és l’òrgan de govern que vetlla pel compliment de la missió de la Fundació i la correcta administració dels bens. Està format per:

Patronat

Presidenta: Rosa del Hoyo Pérez  

President d’honor: Joaquim Alsina Canals

Vicepresidenta: Consuelo Ibáñez Aransay

Secretària: Maria Jesús Portella Moll 

Tresoreria: Immaculada Pericas Pagès

Vocals: Rosa Albalat Piñol, Alejandro Amor Salamanca, Ana Belil Speyer, Maria Luz, Fernandez Alvarez, Dolores Ferrer José, María Amaya Hervas Zuñiga, Marta Mejía Correa, Rafael Molina Ortiz, Jordi Morató-Aragonés Pàmies i Ignasi Murillo Fort.