Close

Patronat Fundació Friends

El patronat és l’òrgan de govern que vetlla pel compliment de la missió de la Fundació i la correcta administració dels bens. Està format per:

Patronat

Presidenta: Ana Belil Speyer

Secretària: Marta Mejía Correa

Tresoreria: Immaculada Perica Pagés

Vocals: Alejandro Amor Salamanca, Maria Luz, Fernandez Alvarez, María Amaya Hervas Zuñiga, , Ignasi Murillo Fort. i Maria Jesús Portella Moll