Close

La Fundació Friends és un servei destinat a joves amb la síndrome d’Asperger (Trastorn del Desenvolupament inclós dins de l’Espectre Autista), i amb problemes de relacions socials i empatia.

La síndrome d’Asperger és un trastorn sever del desenvolupament que es manifesta de diferent forma en cada individu i comporta una alteració neurobiológica determinada en el processament de la informació.

Ès un trastorn que té major incidéncia en nois que en noies. La persona que el presenta té un aspecte i intel.ligéncia normal o fins i tot superior a la mitjana, presenta un estil cognitiu particular i sovint, habilitats especials en árees restringides.

Casal Fundacio Friends
Característiques específiques
 •  Sentiments d’incomprensió i de soledat.
 • Escàs contacte visual.
 • Poc respecte de l’espai interpersonal.
 • Rigidesa en el compliment de normes explícites i dificultats per comprendre i utilitzar.
 • Dificultat per al reconeixement de cares i en el reconeixement de les expressions facials.
 • Problemes d’empatia i dificultats per comprendre un engany.
 • Interpretació literal del llenguatge. Interessos restringits; falta de motivació per árees que no són del seu interés.
 • Dificultats en les funcions executives i de planificació.
 • Rigidesa i poca flexibilitat en les seves creences i en l’acceptació dels canvis de rutines.
 • Vulnerabilitat Emocional.
 • Rabietes com a resposta a la seva ansietat, a la seva rigidesa o a la incomprensió de la situació.
 • endéncia a un aspecte extern despreocupat.
 • Desig de tenir amics per incapacitat d’aconseguir-ho per manca d’habilitats socials.