Close

Fundació Friends

Fundació Friends és una entitat sense ànim de lucre creada amb la finalitat d’ajudar a joves amb síndrome d’Asperger (trastorn de l’espectre autista) i/o amb problemes de comunicació social, relació i empatia.

Va néixer l’any 2004 gràcies a la força i a la dedicació de Carme Canals, mare d’un noi amb síndrome d’Asperger, que volia donar-li eines i un espai on créixer personal i socialment. En aquell moment el seu fill tenia 15 anys i no existia cap centre a Barcelona on s’ajudés a joves com el seu fill a fer amics i relacionar-se. Va organitzar un casal de lleure, Casal Friends, que amb els anys ha anat creixent i desenvolupant altres serveis per donar resposta a les necessitats de les famílies dels nois i noies que han anat arribant. 

L’any 2008 s’inicia el projecte Botiga Friends, un centre especial de treball dedicat a la venda de roba i complements.

El curs 2010-2011 es posa en marxa un servei d’acompanyament educatiu, Educafriends, que està permetent a un bon nombre de joves reinserir-se a l’itinerari educatiu reglat realitzant estudis a distància.

L’actuació de la Fundació pretén consolidar al llarg del temps les propostes iniciades l’any 2004 que resultin beneficioses per a aquest col·lectiu i incentivar la recerca de noves estratègies d’intervenció en col·laboració amb la xarxa d’associacions de l’entorn i els recursos comunitaris disponibles.


Carme Canals
Friends