Close

Vida Independent

Un dels objectius principals de la Fundació és que els nois i noies amb la Síndrome d’Asperger puguin assolir una vida autònoma i independent

Degut a les seves dificultats en l’àmbit de les relacions socials, i en la capacitat de previsió i planificació de tasques, les persones amb autisme sovint arriben a la vida adulta amb menys autonomia que la resta de la població. 

Aquesta autonomia, però, es pot assolir mitjançant entrenament, certa supervisió i potenciant les seves capacitats. A la Fundació Friends creem projectes amb aquest objectiu:

Projecte Espavila’t

El projecte Espavila’t consisteix en estades d’una o dues setmanes de convivència en un pis amb 3 o 4 nois o noies acompanyats d’un monitor/a especialitzat les 24 hores del dia.

L’objectiu és aprendre les tasques i adquirir les habilitats necessàries per a dur una vida independent. A mode d’entrenament els joves han de planificar i fer totes les tasques de la llar (neteja, compra, cuina,…), han d’organitzar els àpats (menús, compra, distribució de tasques,..) i han de decidir i planificar el temps de lleure (consens,  organització, i cost econòmic de cada activitat), integrant-se i relacionant-se amb l’entorn. Tot això mitjançant assemblees que permetin arribar a  acords, i resoldre els possibles conflictes de convivència.

A més és una oportunitat per a donar un cert respir a les famílies.

Més info Projecte Espavila't 2017 - Tornabous
Assistència a la llar, lcartel y percha con paraguas lila
Assistència a la llar

Amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones amb autisme en la transició cap a la vida adulta, la Fundació Friends ofereix assistència a la pròpia llar

Unes hores setmanals, convingudes en funció de la necessitat de cada cas, el professional (psicòleg/treballador social) assistirà a l’habitatge i els ajudarà a planificar-se, a organitzar-se i a prendre les decisions que requereix dur una vida independent i autònoma.

Setmana a setmana supervisarà les activitats i els progressos i es resoldran possibles conflictes o imprevistos que hagin pogut sorgir tant dins de la llar com en la relació amb l’entorn. D’aquesta manera s’aconsegueix una assistència personalitzada, i un aprenentatge dins un entorn natural, donant-los eines i recolzament necessari per a dur una vida autònoma.Contacte Vida independent Friends