Close

Famílies Friends

Famiies Friends
Per la Fundació Friends les famílies són essencials

, i per això creiem que és molt important oferir espais i serveis de
participació i suport.
Xerrades i conferències per part de professionals o persones rellevants sobre temes d’interès,  i testimonis personals, gratuïtes i obertes a tothom.

  • Grup d’Ajuda Mútua (GAM).
  • Informació sobre congressos, xerrades, articles d’opinió, etc.
  • Biblioteca i videoteca de temàtica autista.
Legal Friends

La Fundació facilita als usuaris i les seves famílies el contacte amb advocats col·laboradors que us poden resoldre dubtes jurídics i assessorar-vos en tot allò que us sigui necessari. La primera consulta és gratuïta. Podeu contactar mitjançant el correu. legal@fundaciofriends.org

Àrees d’assessorament

– Tutel·les                      
– Curatel·les
– Assistència
– Contractació
– Laboral
– Administratiu
– Patrimonial
– Mercantil
– Penal

Contacte Famílies Friends