En què podem ajudar?

L'actuació de l'entitat es basa en donar suport als joves diagnosticats amb la Síndrome d'Asperger i d'altres que presentin problemes de relació, comunicació i empatia per tal de:

- Facilitar la seva adaptació en tots els entorns socials.
- Adquirir i enfortir les seves habilitats socials i comunicatives.
- Ampliar els seus interessos.
- Participar en les activitats própies dels nois i noies de la seva edat.
- Superar els sentiments d'incomprensió i soledat.
- Establir relacions d'amistat i aprendre a mantenir-les.
- Adquirir autonomia per a gestionar el propi temps de lleure.
- Donar suport educatiu individualitzat i en grup reduits.
- Facilitar la inserció sociolaboral.