Serveis Jurídics

Fundació Friends facilita als usuaris i les famílies mitjançant el correu legal@fundaciofriends.org el contacteamb advocats col·laboradors que us poden resoldre dubtes jurídics i assessorar-vos en tot allò que us sigui necessari. La primera consulta és gratuïta.

Àrees d'assessorament

- Tutel·les
- Curatel·les
- Assistència
- Contractació
- Laboral
- Administratiu
- Patrimonial
- Mercantil
- Penal