Close

Patronat Fundació Friends

El patronat és l’òrgan de govern que vetlla pel compliment de la missió de la Fundació i la correcta administració dels bens. Està format per:

Fundació Friends asperger
Patronat
  1. Presidenta: Carme Canals (amb petita explicació del seu perfil. Veure Fundació Pascual Maragall) 
  2. Vicepresidenta: Carmen Del Rio Galve
  3. Secretari: Carles García Rodríguez
Vocals

Alberto Matamoros Márquez (amb petita explicació del seu perfil. Veure Fundació Pascual Maragall)

Alejandro Amor Salamanca

Ana Belil Speyer

Consuelo Ibáñez Aransay

Dolores Ferrer José

Immaculada Pericas Pages

Jordi Morató-Aragonés Pamies

María Luz Fernández Álvarez

María Amaya Hervàs Zuñiga

Marta Cora Canals

Rafael Molina Ortiz

Víctor Hernández Escribano