Close

Patronat Fundació Friends

El patronat és l’òrgan de govern que vetlla pel compliment de la missió de la Fundació i la correcta administració dels bens. Està format per:

Fundació Friends asperger
Patronat
  1. Presidenta: Carme Canals  
  2. Vicepresidenta: Carmen Del Rio Galve
  3. Secretari: Carles García Rodríguez
Vocals

Alberto Matamoros Márquez 

Alejandro Amor Salamanca

Ana Belil Speyer

Consuelo Ibáñez Aransay

Dolores Ferrer José

Immaculada Pericas Pages

Jordi Morató-Aragonés Pamies

María Luz Fernández Álvarez

María Amaya Hervàs Zuñiga

Marta Cora Canals

Rafael Molina Ortiz