Close

Patronat Fundació Friends

El patronat és l’òrgan de govern que vetlla pel compliment de la missió de la Fundació i la correcta administració dels bens. Està format per:

Fundació Friends asperger
Patronat
  1. Presidenta: Rosa del Hoyo Pérez   
  2. Presidenta d’honor: Ana Belil Speyer 
  3. Vicepresidenta: Montserrat Pichot Bou 
  4. Secretària: Maria Jesús Portella Moll 
  5. Tresoreria: Immaculada Pericas Pagès
Vocals

Rosa Albalat Piñol

Alejandro Amor Salamanca

Maria Luz Fernandez Alvarez

Dolores Ferrer José

Maria Amaya Hervas Zuñiga

Consuelo Ibáñez Aransay

Marta Mejía Correa

Rafael Molina Ortiz

Jordi Morató-Aragonés Pàmies

Ignasi Murillo Fort