A qui va dirigit?

Des de la Fundació Friends oferim suport educatiu en horari de matí a tots aquells joves diagnosticats amb síndrome d'Asperger (TEA) que vulguin obtenir els següents títols en educació a distància a qualsevol institució pública o privada:

- Graduat en Educació Secundaria
- Batxillerat
- Cicles Formatius de Grau Mitjà
- Cicles Formatius de Grau Superior
- Prova d'Accès a Grau Mitjà
- Curs de Preparació per a les Proves d'Accès a Grau Superior
- Curs de Preparació per a les Proves d'Accès a la Universitat
- Estudis Universitaris
img

Funcionament

Els professionals especialitzats de la Fundació Friends, durant tot el curs,faran un seguiment continu de cada alumne/a inscrit a Educafriends i col·laboraran amb el tutor assignat a l’estudi a distància corresponent, per tal de desenvolupar conjuntament plans d'estudis individualitzats de formació i les adaptacions adequades per atendre a les necessitats de formació a distància d’aquests i aquestes joves. A més treballem habilitats socials i convivència a través de tutories .

img

Què oferim?

  - Suport d’un tutor/a.
  - Comunicació amb la familia i el profesional de referència de l’alumne.
  - Seguiment individualitzat.
  - Espai comú amb ordinador i material a disposició de l’alumne.
  - Ressolució de dubtes.
  - Acompanyament als exàmens.
  - Ajuda per realizar els tràmits necessaris per la matrícula
  Saber més del projecte Educa Friends