Close

Avís Legal i Política de Privacitat

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT WEB

A l’efecte de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s’informa a l’usuari que el titular del lloc web és la Fundació Privada Friends’Asperger’ (en endavant, Fundació Friends), amb domicili social al carrer Aragó, 227, de Barcelona (08007), proveïda del NIF núm. G63728380, amb correu electrònic administracio @ fundaciófriends.org, i que es troba inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, amb número 2.096 .

Protecció de dades

Per a l’ús de determinats serveis, l’usuari ha de comunicar dades de caràcter personal. La Fundació Friends informarà a l’usuari de cada un dels tractaments de dades que realitzi, d’acord amb els articles 5 i 6 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, acomplint així amb els deures d’informació i consentiment, respectivament. La responsable del tractament d’aquestes dades és la Fundació Friends. Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, cal dirigir un escrit juntament amb una còpia del DNI a la Fundació Friends (carrer Aragó 227, 08007, Barcelona), o enviar un correu electrònic a administracio @ fundaciófriends.org.

Així mateix, l’informem, respecte a la subscripció a la newsletter, que, d’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment per rebre comunicacions comercials enviant un correu electrònic amb l’assumpte “Baixa newsletter” a l’adreça administracio @ fundaciófriends.org

Ús i servei del lloc web

L’usuari pot triar en quin idioma (català o castellà) vol accedir als continguts del web, així com a la gestió de tots els serveis que s’ofereixen.

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del lloc web i dels serveis accessibles, ja no usar els serveis o informacions que es contenen per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral i els bons costums, ia l’ordre públic, i , en general, a fer un ús conforme a aquest avís legal.

La Fundació Friends pot interrompre temporal o definitivament, segons el seu bon criteri, l’accés al lloc web, així com la prestació de qualsevol servei o de tots els que es presten, en qualsevol moment i sense previ avís.
L’accés a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris.
El simple accés a aquest lloc web no suposa entaular cap tipus de relació comercial o de serveis entre  Fundació Friends i l’usuari.
L’accés i la navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions itermes d’ús contingudes en ella
Fundació Friends-Fundació Privada, com a titular del lloc web pot oferir serveis que podran trobar-se sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixin, completin i/o modifiquin les presents condicions, i sobre les quals s’informarà a l’usuari en cada cas concret.

Drets de propietat intel·lectual

La Fundació Friends és titular (o els seus llicenciants, en cas d’existir) dels drets de propietat intel·lectual i industrial de la totalitat dels continguts d’aquest lloc web. En qualsevol cas, la Fundació Friends disposa de l’autorització corresponent per donar l’ús que cregui convenient als seus continguts.

Queda terminantment prohibida la reproducció, excepte per a ús privat, la posada a disposició del públic i en general qualsevol altra forma d’explotació de tots dels continguts d’aquest lloc web o d’una banda, així com del seu disseny. Aquests actes d’explotació només es poden dur a terme mitjançant l’autorització expressa de la Fundació Friends i sempre que es faci referència explícita a la titularitat de la Fundació Friends dels drets de propietat intel·lectual esmentats.

Les imatges contingudes en aquesta pàgina web estan protegides per drets d’autor gestionats per Fundació Friends-Fundació Privada.
Els drets de reproducció total o parcial de la present pàgina i dels seus continguts pertanyen a Fundació Friends-Fundació Privada

Limitacions de responsabilitat

La Fundació Friends no garanteix a l’usuari la disponibilitat, accés o continuïtat en la connexió al lloc web i en el subministrament d’informació o qualsevol dels diferents serveis que s’ofereixen. En conseqüència, la Fundació Friends i qualsevol possible proveïdor de continguts no són responsables de les possibles interrupcions del servei, demores, mal funcionament i, en general, qualsevol inconvenient que tingui el seu origen en causes que escapen del control de la Fundació Friends o els proveïdors, o provingui d’una actuació dolosa o culposa de l’usuari, o força major. La Fundació Friends tampoc garanteix la utilitat, obtenció de resultats o infal·libilitat de tots els continguts facilitats a través del lloc web, que en tot cas ho són amb caràcter orientatiu i informatiu. La informació esmentada s’ha obtingut de fonts considerades raonablement fiables, però no ha de presumir-infal·lible i s’ha de contrastar, si escau, amb altres fonts abans d’adoptar qualsevol estat d’opinió o decisió per part de l’usuari. Totes les opinions, mesures o actuacions d’inversió o de qualsevol altre tipus que l’usuari adopti, ho farà al seu compte i risc exclusivament.

La Fundació Friends no assumeix cap responsabilitat derivada de la utilització per part de l’usuari dels continguts del lloc web, i es reserva el dret a modificar, substituir, actualitzar, renovar, impedir l’accés, interrompre, bloquejar, suspendre temporalment o cancel·lar amb caràcter definitiu qualsevol servei, subministrament d’informació o qualsevol altre contingut, ja sigui amb relació a un usuari concret o en general.

Llevat que s’estableixi expressament el contrari en cada cas, la Fundació Friends no intervé, participa ni assumeix cap garantia amb relació als serveis o productes oferts per tercers proveïdors accessibles mitjançant enllaços publicitaris.

Allotjament de dades web
Per Raons tècniques i Qualitat de servei, la web es troba Fundacio Friends troben en els de la companyia de servidors Arsys Internet S.L.U. (Política de Privacitat) d’origen europeu de Serveis comprestaciones d’Espanya. A més l’ús de CDN Clouflare (Política de Privacitat), empresa nord-americana que ofereix Serveis en España.Por ells: raons similars, la prestació del Servei de Correu i enviament Subscripció butlletí electrònic es porta a terme des de les instal·lacions de l’empresa MIALCHIMP The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, a State of Georgia limited liability company. (Privacy and Terms  ) d’origen dels EUA amb instal·lacions ubicades al mateix país i que ofereix serveis a Espanya.

Google Analytics
Google Analytics és una estadística d’anàlisi de dades del servei proporcionada per l’empresa de Google (política de privadesa). Fundació Friends utilitza aquest servei per fer un seguiment de les estadístiques d’ús.

Google Analytics utilitza galetes per ajudar el lloc web a analitzar dades estadístiques sobre el seu ús (nombre de visites totals, pàgines més vistes, etc.). La informació generada per la cookie (inclosa la vostra adreça IP) serà transmesa i emmagatzemada directament per Google als servidors dels Estats Units.

Google utilitzarà aquesta information per nostra Compte Amb El propòsit estadístiques Generar informació sobre l’ús dels Comunitària, Google associarà en la seva Adreça IP amb cap altra dada de què disposi Google. Google pot transferir aquesta informació a tercers quan sigui requerit per la llei o quan aquests tercers processin la informació en nom de Google.

Vostè POT Rebutjar el Tractament de les Dades LA INFORMACIÓ rebutjant l’ús de cookies mitjançant la selecció espanyola de la configuration Apropiada navegador do, però, de Fer-ho, limitar-lo a Toyouthat funcionalitat completa. En utilitzar aquest lloc web, vostè accepta el tractament de la informació per part de Google de la manera i per als fins indicats anteriorment.