Close
Ramon Cererols

Com és ser una persona amb autisme? Xerrada de Ramon Cererols

“Per poder ajudar realment a una persona amb Asperger (o qualsevol forma d’autisme) cal primer de tot comprendre-la, és a dir, conèixer què sent, com veu el món, com experimenta la seva vivència, en definitiva: cal saber com és ser ell (que és molt diferent que saber com és ell). Però com podem saber-ho?” Aquest […]

Read More